Den danske mangfoldige kultur

Den danske mangfoldige kultur

I disse år taler vi rigtig meget om dansk kultur og om, hvad dansk kultur egentlig er. Når vi i al almindelighed tænker på dansk kultur, går vores tanker fra vikingerne over de smukke middelalderkirker, de smukke slotte fra Christian den fjerdes tid til guldalderkunsten og den moderne kunst med jugendstil, Poul Henningsen og nutidens moderne kunst.

Virkeligheden er, at dansk kultur er så mange ting, og ingen har det rigtige svar på, hvad dansk kultur egentlig er.

Når rammen er kulturen

Nogle af os sidder aften efter aften og ser vurderingseksperten Steffen Dinesen fra auktionshuset Lauritz.com, når han vurderer effekter, som almindelige mennesker bringer med sig til forsamlingshuset og sportshaller, hvorfra TV laver udsendelser, hvor effekterne får deres dom.

Her kommer vi ofte i den situation, at folk har bragt et maleri med, som de synes er deres kæreste eje – og så siger Steffen Dinesen: Rammen er det mest værdifulde. Hvis du har et sådant billede, er det måske en idé at gå forbi billedrammer og passepartouter hos bganordic.dk og se, om rammen er mere værd end det billede, du har i den.

Den skønne guldalderkunst

Noget af det, som vi som danskere betragter som det ypperste udslag af dansk kultur, er guldalderkunsten. Det pudsige er, at guldalderkunsten er det sidste udslag af det danske samfund, inden vi tabte krigen med preusserne i 1864, hvor vi stadig havde det, man kaldte helstaten. Her gik Danmark til Ejderen – floden syd for det, der nu er den danske grænse. Men det var reelt set ikke Danmark, der gik til Ejderen. Kongeriget Danmark sluttede ved Kongeåen, og syd for lå hertugdømmerne, hvoraf Slesvig er det, de fleste stadig kender. Og det hele fungerede som én stor, multikulturel stat.

Fra hertugdømmerne kom flere af guldaldermalerne. Blandt andet Eckersberg, som vi i dag opfatter som et ypperligt udslag af dansk kultur, men som – hvis vi så det hele, som vi gør det i dag- måske ikke ville blive betragtet som dansker.

Kirkekulturen

Kirkerne i Danmark er et andet element af det, som vi opfatter som den ægte, danske kultur. Og der er da heller ikke andre steder i verden, at vi finder de typiske, hvidkalkede middelalderkirker, som i dag ligger spredt ud over landskabet. Jo, i Skåne og i Sydslesvig, men det var jo også områder, der tidligere var under dansk jurisdiktion.

Middelalderkirkerne er så typisk et udtryk for dansk kultur som noget, og i udlandet, hvor danskere er emigreret til, ser vi ikke sjældent, at den danskinspirerede landsbykirke er centrum i det nye samfund.

Moderne kultur

I vore dage er kulturen er meget mere bredt begreb end tidligere. Musik, litteratur, maleri og installationskunst går på tværs af genrer, stil og kunstarter, så der er ingen faste mønstre mere.

canary