Dansk kultur – en lang historie

Dansk kultur – en lang historie

Dansk kultur bliver nogle gange fremstillet som noget ganske unikt, og sandt er det, at vi i Danmark har en række kulturhistoriske elementer, som er særlige for Danmark. Men virkeligheden er jo også, at meget af det, vi betragter som særligt dansk, oprindeligt er kommet til os fra udlandet. Men dansk kultur rækker langt tilbage i tiden er og i dag en herlig mikstur af nyt og gammelt, ‘indfødt’ og udenlandsk, og meget stammer helt tilbage fra den tid, da Danark ret beset ikke var et land, men et område, hvor danerne boede og var regeret af en eller flere lokale fyrster.

I dag arbejdes der på mange fronter med at formidle den danske kultur til både os danskere og de udenlandske turister, der besøger os. Mange gør det på frivillig basis og har måske brug for et virksomhedslån for at kunne realisere deres planer. Det er der flere muligheder for at få, og det er værd at undersøge markedet for, om der skulle være et godt tilbud på et sådant virksomhedslån til rådighed for én.

Fra Odin til Jesus

Det, som vi i dag nok betragter som det vigtigste kulturelle skridt i Danmark er skiftet fra vikingetidens

asatro til kristendommen. Skiftet markerer på mange måder den reelle overgang fra lokale fyrstedømmer til et samlet kongerige, og det har vi været i Danmark lige siden. Ikke mange kongeriger har en lige så lang og kontinuerlig historie, og mange danskere betragter kongedømmet som det allervigtigste karakteristikum ved Danmark.

Selv om Danmark i dag er et kristent land, og langt de fleste danskere opfatter sig som kristne eller det lidt blødere ‘kulturkristne’, så kendetegner det også vores kultur, at de fleste har et rimeligt kendskab til den asatro, der lå forud for kristendommen. Danskerne er stolte af fortiden, og de gamle guder er ikke noget, der skal gøres op med, men en verden, som de fleste opfatter som en vigtig del af den danske kultur, og som et vigtigt led i udviklingen frem mod det folk, vi er i dag.

Dansk kultur er en lang historie, og der er ingen tvivl om, at hver generation oplever sine brydninger mellem nye og gamle kulturelle traditioner. Nogle tager afstand fra nyudviklingerne, mens andre hilser dem velkommen, og virkeligheden er, at alle elementer hele tiden koges sammen i den store gryde, der med et fælles udtryk kan kaldes dansk kultur.

canary